Home Đồ chơi & Quà tặng Đồ chơi 3 tờ tiền cổ hơn 40 năm

3 tờ tiền xưa , tiền con hổ xưa rất hiếm . ai thích liên hệ chất lượng đẹp,không rách như hình vui lòng đừng trả giá mất công vì giá như vậy là quá rẻ rồi. Cảm ơn.

Thông tin liên hệ: vu - Điện thoại: 0905881270

Xin vui lòng đăng nhập để gửi bình luận